Montag

30.11.

 

 •  Geschäftsstelle geschlossen
 • Startzeiten 18Loch auf Platz Rot-Gelb
 • Startzeiten 9-Loch auf Platz Grün (1,2,3,7,8 und 9)

Dienstag

01.12.  
 •  Startzeiten 18-Loch auf Platz Rot-Gelb
 •  Startzeiten 9-Loch auf Platz Grün (1,2,3,7,8 und 9)

Mittwoch

     
 02.12.  
 • Startzeiten 18-Lochauf Platz Rot-Gelb
 • Startzeiten 9-Loch auf Platz Grün (1,2,3,7, 8 und 9)

Donnerstag

     
 03.12.  
 •  Startzeiten 18-Loch auf Platz Rot-Gelb
 •  Startzeiten 9-Loch auf Platz Grün (1,2,3,7,8 und 9)

Freitag

 04.12.  
 •  Startzeiten 18-Loch auf Platz Rot-Gelb
 •  Startzeiten 9-Loch auf Platz Grün (1,2,3,7,8 und 9)
     

Samstag

05.12.

 

 • Startzeiten 18-Loch auf Platz Rot-Gelb
 • Startzeiten 9-Loch auf Platz Grün (1,2,3,7,8 und 9)

Sonntag

06.12.
 •  Startzeiten 18-Loch auf Platz Rot-Gelb
 •  Startzeiten 9-Loch auf Platz Grün (1,2,3,7,8 und 9)